Corporate Governance

Corporate Governance

Corporate Governance

  • Executive Directors

   • Executive Director

    Directors
    • Mr. LIN Ye
    • Mr. AU Siu Chung
    • Mr. LONG Jie
    • Mr. YUAN Shuang Shun
    • Ms. XIAO Yi Liao Ge

     

  • Independent Non-executive Directors

   • Independent Non-executive Director
    Directors
    • Mr. YU Hua Chang
    • Ms. GUO Liying
    • Ms. KWONG Ka Ki
  • Board of Committees

   • Board of Committees
    Board Committee Members

    Audit Committee

    • Ms. KWONG Ka Ki (Chairperson)
    • Mr. YU Hua Chang
    • Ms. GUO Liying

    Remuneration Committee   

    • Ms. GUO Liying (Chairperson)
    • Mr. AU Siu Chung
    • Ms. KWONG Ka Ki

    Nomination Committee

    • Ms. KWONG Ka Ki (Chairperson)
    • Mr. YU Hua Chang 
    • Ms. GUO Liying

    Legal Compliance Committee

    • Ms. GUO Liying (Chairperson)
    • Ms. KWONG Ka Ki
    • Mr. AU Si